Wil jij ook een duurzame uitstraling voor jouw evenement?

VRAAG OFFERTE AAN »

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Huurperiode: prijzen gelden per evenement c.q. Per gebruik. De bekers zijn bedoeld voor eenmalig gebruik waarna ze door CupKing gereinigd worden. De bekers worden voor het evenement gebracht en na het evenement gehaald. Indien de gebruiker kiest voor tussentijdse reiniging door eigen personeel kan CupKing geen garanties geven over de hygiëne.

 

2. Reiniging: standaard geldt een wastoeslag boven op de huurprijs van 5 cent per beker. Voor zwaar vervuilde huurartikelen, waarbij een extra spoelgang noodzakelijk is, wordt een naheffingstoeslag berekend van 5 cent per stuk (bovenop de reguliere wastoeslag). Naast een wastoeslag kan ook een all in prijs per beker (huur + wassen) worden afgesproken.

 

3. Huurprijs: voor de bekers is een huurprijs verschuldigd conform de staffel op de website www.cupking.nl. In afwijking hiervan kunnen andere afspraken worden gemaakt bijvoorbeeld in geval van meerdere evenementen, meerdere jaren, grotere aantallen etc. De overeengekomen huurprijzen worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging dan wel (huur)overeenkomst die partijen aangaan.

 

4. Levering: prijzen zijn exclusief het aanleveren en ophalen van de huurgoederen in Nederland. In principe geldt hiervoor een verplichte bijdrage van 1 euro per kilometer gerekend van en naar onze vestiging in Leeuwarden, tenzij anders overeengekomen. De afspraken worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging dan wel (huur)overeenkomst die partijen aangaan. In overleg kunnen de huurgoederen ook worden afgehaald bij onze vestiging.

 

5. Aanleveren en afhalen: in overleg op een nader te bepalen adres. Het transport vindt standaard plaats één werkdag voorafgaand en na afloop van het evenement tussen 09.00 en 17.00 uur, tenzij anders is overeengekomen. De huurartikelen dienen na afloop gestapeld in de kisten te worden teruggeplaatst overeenkomstig de aanlevering. De huurder verplicht zich de transporteur te helpen met het laden en lossen van de huurmaterialen. De goederen worden geleverd met een pakbon waarop de aantallen vermeldt staan. Deze dient door huurder te worden getekend voor ontvangst. Voor huurmaterialen die niet zijn teruggeplaatst zoals aangeleverd, maar bijvoorbeeld in losse zakken e.d. worden aangeleverd kan een meerprijs in rekening worden gebracht (uitgangspunt is 40 euro per uur). Ook bij afhalen dient iemand aanwezig te zijn om de transporteur te helpen met laden en om de retourbon (en eventuele telling) te ondertekenen.

 

6. Niet retour glazen en overige materialen: voor niet geretourneerde huurartikelen wordt de een vervangingsprijs per artikel berekend. Dit is een meerprijs bovenop de te betalen huurprijs. Niet retour (vervangings)prijs voor een PP bekers uit het standaard assortiment bedraagt € 0,50 per beker. Niet retour (vervangings)prijs voor een kunststof kist bedraagt € 40,- per stuk ongeacht de grootte van de kist. Voor niet geretourneerde deksels wordt € 10,- berekend. Niet retour (vervangings)prijs voor een cupcollector bedraagt € 40,- per stuk

 

7. Uitvalglazen en zwaar beschadigde kisten: retour ontvangen huurartikelen die zwaar beschadigd, misvormd of niet meer te reinigen zijn, worden als uitval geselecteerd en in rekening gebracht tegen de bovenvermelde vervangingsprijs per huurartikel. Dit is een meerprijs bovenop de te betalen huurprijs. Indien gewenst worden de uitvalglazen teruggegeven aan de huurder. Hiervoor dient er een verzoek te komen binnen 5 dagen na ontvangst van de manco factuur. Voor kisten, deksels en/of pallets die zwaar beschadigd retour komen, zullen dezelfde vervangingsprijzen in rekening worden gebracht als de bij punt 5. vermelde niet retour prijzen.

 

8. Ongebruikt retour: Voor ongebruikte huurartikelen is de wastoeslag als beschreven onder punt 2 niet van toepassing. Ongebruikte huurartikelen betreffen alleen de kisten waarvan de verzegeling niet is gebroken. Aangebroken kisten, waarbij de verzegeling is verbroken, worden in hun geheel als gebruikt beschouwd ongeacht of een deel al dan niet is gebruikt. Dit geldt uiteraard alleen indien sprake is van een huurprijs + wastoeslag. Indien sprake is van een all-in prijs is dit punt niet van toepassing. Een en ander is vastgelegd in de opdrachtbevestiging dan wel (huur)overeenkomst die partijen aangaan.

 

9. Tellen op locatie: De retour ontvangen aantallen bekers worden door CupKing geteld in het spoelcentrum te Leeuwarden, tenzij anders overeengekomen. Op basis van deze telling wordt een definitieve factuur opgemaakt. Een en ander is vastgelegd in de opdrachtbevestiging dan wel (huur)overeenkomst die partijen aangaan. Met het aangaan van de overeenkomst wordt uitdrukkelijk ingestemd met deze werkwijze. De telling zoals gedaan in ons spoelcentrum is leidend. Er kan op locatie worden geteld. Daarvoor € 2,- per krat in rekening gebracht (€ 5,- per niet daarvoor bestemde verpakkkingseenheid zoals bijvoorbeeld zakken of dozen). Voor telling op locatie dient bij het ophalen een medewerker van de huurder aanwezig te zijn. Indien deze niet aanwezig is geldt de telling die we doen in onze spoellocatie.

 

10. Opdrachtbevestiging: voor elke opdracht dient huurder opdrachtbevestiging te ondertekenen en te sturen naar CupKing (per mail of post). In de opdrachtbevestiging staan de gemaakte afspraken in aanvulling dan wel in plaats van de bepalingen in deze huurvoorwaarden. Indien huurder de gestuurde opdrachtbevestiging niet tijdig terugstuurd behoudt CupKing zich het recht voor niet tot levering over te gaan. Indien wel wordt geleverd en er wordt door verhuurder getekend voor ontvangst, dan heeft huurder daarbij ingestemd met de opdrachtbevestiging. Indien sprake is van een overeenkomst waaronder meerdere evenementen vallen dan is deze bepaling niet van toepassing, maar gelden de bepalingen in de overeenkomst en zijn de algemene voorwaarden aanvullend op die afspraken.

 

11. Betaling: huur- en vervangingsbedragen binnen 14 dagen na factuurdatum. Enige vorm van betwisting dient onmiddellijk kenbaar te worden gemaakt en geeft geen uitstel van de hierboven genoemde factuurdatum. Na het vervallen van de factuurdatum kunnen incassokosten en wettelijke rente in rekening worden gebracht. Zie ook

 

12. Borgsom: te betalen borgsom is 100% van het huurbedrag + transportkosten inclusief BTW. Het borgsombedrag dient uiterlijk 7 dagen voor de afgesproken dag van levering te zijn ontvangen door CupKing, tenzij ander is overeengekomen en vastgelegd in de opdrachtbevestiging dan wel (huur)overeenkomst die partijen aangaan. U ontvangt voor de huurperiode een proforma factuur en na afloop een eindfactuur waarop de borgsom wordt verrekend.

 

13. Prijzen: vrijblijvend, netto per stuk in euro’s exclusief BTW. Prijswijzigingen voorbehouden.

 

14. Aantallen: De bestelde aantallen worden afgerond naar hoeveelheden per volle krat. Normaliter zal deze afronding geschieden naar boven. Dit geldt voor alle orders van omvang. Orders met lage aantallen kunnen, na overleg, ook afgerond worden naar beneden.

 

15. Bestellingen: wanneer voor een opdracht bekers dienen te worden besteld, hetzij met speciale opdruk, hetzij om te kunnen voldoen aan de gewenste hoeveelheden, dan dient door opdrachtgever rekening te worden gehouden met een levertijd van 8 weken. Voor bestellingen die geplaatst zijn na die termijn kunnen wij niet garanderen dat levering op tijd plaatsvindt en dit is geheel voor risico van de opdrachtgever.

CONTACT

Bel Sales: +31651966417, Wasstraat/logistiek: +31652721760 of neem contact op via ons contactformulier

CONTACTFORMULIER »